in

Dijital 2019 Raporundan Çarpıcı Sonuçlar

“We are social” ve “Hotsuite” tarafından her yıl açıklanan yıllık dijital kullanım raporunun 2019 sonuçları paylaşıldı. Tüm dünyada bir milyonun üzerinde yeni sosyal internet kullanıcısının dahil olduğu dijital dünya, bu yıl da gerilemek şöyle dursun, baş döndürücü bir hızla büyümeye devam etmiş gibi görünüyor.  Tüm Dünya’da internet ve internet teknolojiliyle ilişkili hizmet ve araçların 2018 yılı boyunca kullanımını  özetleyen “Digital 2019” raporunda hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde dikkat çeken sonuçlar yer alıyor. Bu sonuçlar, internet üzerinden ürün ve hizmet sağlayan kullanıcıları için se birer rehber niteliğinde.

Öyle ki, tüm nüfusun %45’i sosyal medya kullanıcısına dönüşmüş durumda.

Cep telefonu kullanıcı sayısı 5.1 milyar insanla %67 ye ve internet kullanıcı sayısı 4.38 milyar kişiyle %57’ye ulaşmış durumda.

İnternet kullanıcı sayısının neredeyse %10’luk  bir artış göstermiş olması da 2019 raporunun dikkat çeken noktaları arasında. Bu durum, cep telefonu kullanıcılarının artış oranında da benzer bir yüzdeye sahip.

Aslına bakacak olursa, dijital teknolojilerin bu denli artıyor olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Nitekim tüm dünyada nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, 13 – 44 yaş arası genç nüfus oranının neredeyse tüm nüfusun yarısını oluşturması, yeniliklerin de hızla yayılmasını etkiliyor şüphesiz.

Ülkelerin yaş ortalamalarına bakıldığında da benzer bir tablo var, tüm dünya genelinde yaş ortalaması 30.8. Türkiye ise bu ortalamanın üst sınır eşiğinde en genç ülkeler arasında. Bu genç ortalama, hızlı yükseliş ve yeni trendlerin ortaya çıkma potansiyelini de Dünya çapında mümkün kılıyor.

Raporda yer alan bir diğer sonuçsa, dillere pelesenk olan cinsiyeler arası eşitsizliğin Dünya’da belli noktalarda hala okuma – yazma oranlarında bile önemli farklarla süregeldiğini gösteriyor. Yaşamında aktif olarak internet erişimi ve iletişim araçlarını kullanmayanların oranı, hala azımsanmayacak derecede büyük bir yüzdeye sahip durumda.

Yine GSMH’dan kişi başına düşen yıllık gelir oranları da önceki yıllara benzer bir tablo sunuyor. Yıllık bazda dünya ortalaması 16.000 dolar bantlarında seyrederken, Türkiye 26.000 dolar düzeyinde. Ekonomik erişim gücünün, internet hizmetleri ve altyapısıyla ilişkisi ise halihazırda bilinen bir gerçek. Bu nedenle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hala gidilecek çok yol olduğu ortada.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen mobil internet kullanıcılarının oranı, tüm nüfus içinde %52!lik oranla, giderek daha da yaygın hale geliyor. Mobil optimizasyonun bu kadar gündeme gelmesi de bu rakamlarla daha anlaşılır hale geliyor.

Tüm dünyada internetin kıtalar genelinde erişim oranına bakıldığında ise, tüm gelişmelere rağmen Asya, Orta Amerika ve özellikle Afrika’da hala büyük kitlelerin internet erişimine sahip olmadığı apaçık ortada.

İnternete erişim artışında ise, yıllık bazda %9 ‘un üzerinde artışla Türkiye 14. Sırada yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer sonuçsa, 24 saat içerisinde harcanana ortalama süreler. Bu kategoride de Türkiye 7 saat 15 dakikayla, dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Bu da neredeyse bir günlük çalışma süresine eşit.

Bir diğer sonuçsa, Türkiye özelinde, mobil internet kullanımının hala PC başında geçen ortalamaya kıyasla epey geride olduğunun bir göstergesi. Öyle ki, günlük kullanım ortalamasının 7 saati geçtiği ülkemizde, mobil internet kullanım süresi 3 saat 43 dakika düzeyinde.

Yıl boyu söylenmekte haklı olduğumuzu gösteren bir diğer veri ise, internet bağlantı hızı. Dünya ortalaması olan 54.3 mbps hızının yarısı bile olmayan 19.3 mbps skoruyla oldukça gerilerde seyrettiğimiz görülüyor.

Mobilde ise daha başarılı bir altyapıya sahip olduğumuz bir kez daha onaylanıyor. Mobil bağlantı hızında, 25.1 mbps ortalamasının neredeyse 10 puan üzerinde bir skorla yerimizi alıyoruz.

En çok ziyaret edilen web sitelerine bakıldığında, arama motoru olarak Google, video erişim sitelerinde Youtube ve sosyal medya kullanımında Facebook hala açık ara önde.

Web içeriklerinin üretildiği diller kategorisinde de 13. sırada yer almamız da ayrıca ilginç.  Bu durum da internet kullanıcılarının büyük bölümünün web içeriği üretmediğinin dolaylı işaretlerinden biri. Yani kendini ifade aracı veya dijital stratejiler için internet kullanımında pasif durumda olan çok sayıda Türk kullanıcı bulunuyor. Bu da yalnızca internet erişimi değil, internete erişen kişilerin interneti hayatına entegre etme biçimiyle de ilişkili olabilir. Mobil kullanımın giderek artması ve e ticaret, daha fazla Türkçe içeriğin oluşmasında da etkili olabilir.

Ve SEO trendlerindeki değişimi anlamak için önemli bir gösterge; sesli arama kullanımı. Türkiye yaklaşık %44’lük ir oranla ciddi bir sesli arama hacmine sahip.

Sosyal medya platformlarında aktif kullanıcı sayılarının dağılımında, Facebook açık ara önde yer almaya devam ediyor.

Dünya genelinde kullanılan sosyal mesajlaşma araçlarında, Facebook ve WhatsApp önde gelirken, WhatsApp’ın çok daha geniş bir alanda ilk sırada yer aldığı dan görülüyor.

Türkiye’de dijital araç sahipliği de büyük bir potansiyelin işaretçisi. Ülkemizde Bilgisayar sahiplik oranı %48 seviyelerinde olmasına rağmen, akıllı telefonu bulunan kullanıcıların nüfusa oranı %77’leere erişmiş durumda.

İnternet kullanım sıklığında her gün internete erişenlerin oranı da %84’lere erişmiş durumda.

Arama motoru kullanımda açık ara önde yer alan Google’da 2018 yılında gerçekleşen aramalara genel olarak bakıldığında; haber, alışveriş, sosyal medya ve resmi işlere erişim için internet erişiminin sık sık başvurulduğu görülüyor.

Türkiye’de akılı telefonların internet için kullanım amaçlarında da mesajlaşma, video izleme, harita serişlerinden yararlanma, oyun oynama ve internet bankacılığı servislerinin oldukça yüksek oranlarda seyrettiği de net biçimde görülüyor.

E ticaret kullanımı da giderek artan kullanımlar arasında. Servis veya ürünün internette arama oranı %86’lara erişmişken, internetten bir ürün veya hizmet satın alanların oranı da %67 seviyelerinde. Bu alımlarda, akıllı telefonların kullanım tercihi %50 seviyelerinde.

E ticaret aramalarında zirvede yer alan marka ve ürünlerde, iphone ve Samsung arasındaki rekabet dikkat çekiyor.  

Dünya ve Türkiye’de 2018 yılının dijital kullanım özeti, bazı devlerin hala listelerde ilk sıralarda yerini koruduğunu göstermekle birlikte, Dünya genelinde henüz internet kullanımı, sosyal medya ve  e ticaret modellerinin belirli ülkelerde yaygın olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gelecekte yeni pazarla ve yeni trendlerin ortaya çıkası, yeni sürprizler yaratabilir. Türkiye özelindeyse, internet ve mobil cihaz kullanımı artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası gibi görünüyor. Birçok kullanıcı günlük işlemlerinin hemen hepsinde akıllı cihazlar ve arama motorlarından araştırma yapıp, giderek artan bir oranla da internet üzerinden ürün veya hizmet satın alıyor.

2018 dijital verileri arasında dikkat çeken bir diğer unsur da sesli aramaların edindiği yüksek potansiyel. Öyle ki, Türkiye’de tüm aramalar içerisinde sesli arama oranları neredeyse tüm trafiğin yarısını oluşturacak düzeye gelmiş durumda. Bu durumun akıllı telefonların sahip olduğu özellikler ve sesli asistanların giderek gelişen iletişim yeteneğiyle de ilişkili olduğunu unutmamak gerekir.

Yapay zeka destekli akıllı asistanlar, kullanıcıların hayatında daha etkin biçimde yer edindikçe, sesli aramalarında da giderek daha fazla yer edinmesi kaçınılmaz bir sonuç olabilir. Bu nedenle arama motoru optimizasyonunda sesli aramalara yönelik düzenleme ve kurguların akıllıca birer yatırım olacağının altını çizmekte yarar var.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

0 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Sayfa Hızınızı Arttıracak İpuçları

Sosyal Medya Dünyasını Yakından Tanıyın: 912 Milyon Gönderi İncelendi